15.01.2024
4dk okuma

Tapuda Ev Satışı

Tapuda Ev Satışı
Ev satışını başlatmak için satıcı ve alıcı arasında bir anlaşma yapılır. Ardından tapu sicil müdürlüğüne başvurulur. İlk adım olarak satıcı ve alıcı arasında noter huzurunda satış sözleşmesi imzalanır. Sözleşme, satışa konu olan evin özelliklerini, fiyatını, ödeme koşullarını ve teslim tarihini içerir. Daha sonra, taraflar tapu sicil müdürlüğüne giderek resmi olarak tapu devrini gerçekleştirirler.
Satıcı tapu müdürlüğünde satış işlemini onaylar ve tapu devri gerçekleşir. Tapu devri sonrasında alıcı, artık evin resmi sahibi olarak mülkiyet haklarını kullanabilir.
İşlem sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar arasında, sözleşme şartlarının detaylı şekilde belirlenmesi ve tapu işlemlerinin güvenilir şekilde yürütülmesidir.
Ev satışında diğer aşama ise satış bedelinin ödenmesi ve taraflar arasındaki mali yükümlülüklerin yerine getirilmesidir. Adımların titizlikle takip edilmesi, ev alım-satım sürecini sorunsuz biçimde tamamlamaya yardımcı olacaktır.
Ev Alırken Uzun Süren Prosedürlere Son
RUUF ile konut sahibi olurken uzun süren prosedürlerle uğraşmaz, sahibi olmak istediğiniz evde hemen oturmaya başlarsınız.
Hemen Başvur

Satış Öncesi Yapılacaklar

Satış öncesinde dikkate alınması gereken birkaç adım bulunmaktadır. İlk olarak satış bedeli üzerinden hesaplanan bir vergi türü olan tapu harcı hesaplanmalıdır. Harcın miktarı, tapuda gösterilen satış bedeline bağlı olarak değişir ve ödemenin zamanında yapılması önemlidir.
Ayrıca emlakçı komisyon bedeli de satış öncesinde göz önünde bulundurulmalıdır. Emlakçıya ödenecek komisyon, genellikle satış bedelinin belli bir yüzdesi olarak belirlenir. Ödemenin yapılma şekli konusunda taraflar arasında anlaşma sağlanmalı ve detaylar sözleşmede net ifade edilmelidir.
Konut kredisi karşılaştırması yapmak, satış öncesinde size kolaylık sağlayabilir. Alıcılar, uygun faiz oranları ve ödeme koşullarıyla ilgili olarak farklı bankaların tekliflerini değerlendirmelidir. Konut kredisi başvurusu yapılması durumunda, banka tarafından talep edilen evrakların eksiksiz hazırlanması gerekir.
DASK (Doğal Afet Sigortası Kurumu) yaptırmak da satış öncesinde düşünülmesi gereken bir konudur. Bu sigorta, konutun doğal afetlere karşı korunmasını sağlar. Satış fiyatının adil şekilde belirlenmesi için, evin rayiç bedeli de belirlenmelidir. Evin değeri, bir uzman tarafından yapılan ekspertiz raporu ile elde edilir.
Alıcı, konut kredisi kullanacaksa bankadan alınacak evraklar da satış sürecinin bir parçası haline gelir. Satış öncesi banka tarafından istenen belgelerin tamamlanması ve konut kredinizin onaylanma süresini öngörmeniz gerekir. Tapuya başvuru aşamasında harç ödemesi yapılması ve banka yetkilisi ile randevu ayarlanması da sürecin sorunsuz ilerlemesini kolaylaştırır. Konut kredisi çekmeden ev almak isteniyorsa bu aşama atlanabilir.
Satış öncesinde ayrıca sahibi olunacak gayrimenkulun bir borcu olup olmadığını da kontrol etmelidir. Kredisi devam eden evlerin satışında, ev sahibi kredi borcunu kapatmakla mükellef olsa da mülk edinme sürecinizi hızlandırmak için kontrollerin yapılması fayda sağlayacaktır.
Bu adımların titizlikle takip edilmesi, satış sürecinin düzenli ve güvenilir biçimde tamamlanmasına katkı sağlayacaktır.

Tapu Aşamasında Yapılan İşlemler

Tapu aşamasındaki adımları önceden bilmek süreci daha hızlı ilerletmenizi sağlar.
Tapu devri işlemi noter huzurunda gerçekleştirilir. Satıcı ve alıcı, noter tarafından hazırlanan tapu devir sözleşmesini imzalarlar. Sözleşme, tarafların hak ve yükümlülüklerini belirler ve tapu devrini resmi olarak başlatır.
Sözleşme imzalandıktan sonra, randevu saatinde tapuda olunması gerekmektedir. Taraflar, tapu işlemlerinin noter nezaretinde tamamlanacağı randevuya belirlenen saatte katılmalıdırlar.
Okuma yazma bilmeyenler için, tapu işlemlerinde şahit bulundurulması gerekebilir. Şahitlik, tarafların sözleşmeyi anladıklarını ve özgür iradeleriyle imzaladıklarını doğrulamak amacıyla yapılır.
Harç dekontlarının tapu işlemi sırasında teslim edilmesi gerekir. Harçlar, tapu devri için gerekli olan vergi ve ücretlerdir ve dekontların notere teslim edilmesi gerekmektedir.
Tapu devir işlemi sırasında, imzaların atılmasıyla birlikte tapu devri resmi olarak gerçekleşir. Eğer alıcı konut kredisi kullanacaksa kredi evrakları da bu aşamada imzalanır. Kredi evrakları, alıcının kredi kullanımına ilişkin detayları içerir ve noter huzurunda imzalanarak resmiyet kazanır.
Süreçte dikkat edilmesi gereken diğer unsurlar, tarafların tapu devir sürecini dikkatlice takip etmeleri ve tapu için gerekli belgeleri eksiksiz şekilde sunmalarıdır.

Satış Sonrası İşlemler

Satış sonrasında yeni sahibin adına düzenlenmiş olan faturaların, su, elektrik, doğalgaz gibi, tapu devri sonrasında güncellenmesi ve taşınması gerekir. Yeni malikin hizmetleri kullanmaya başlaması ve faturaların doğru kişiye ulaşması açısından devir işlemleri kritiktir.
Sonraki önemli adım, tapu devri sonrasında ikametgahın değiştirilmesidir. Yeni sahibin, tapu devrini takiben resmi ikametgâh adresini değiştirmesi gerekmektedir. Bu işlem, resmî belgelerde doğru bilgilerin yer almasını sağlar.
Satış sonrası bir diğer önemli konu, tapu beyannamesinin verilmesi ve emlak vergisinin bildirilmesidir. Tapu devri gerçekleştikten sonra, yeni malikin belediyeye giderek emlak beyanı ve emlak vergisi bildirimini yapması gerekir. Emlak vergisi bilgisi, vergi mükellefiyetini doğru belirlemeyi sağlar.
Değer artış kazanç vergisi, gayrimenkulün satışından elde edilen kazancın vergilendirilmesini ifade eder. Tapu devri sonrasında satıştan elde edilen değer artış kazancının beyan edilmesi ve ödenmesi gereken bir vergi türüdür. Satışın ardından, ilgili vergi daireleriyle iletişime geçilerek verginin ödeme süreci takip edilmelidir.
Tarafların ilgili kurumlarla iletişime geçerek gerekli işlemleri zamanında yerine getirmeleri, hukuki ve mali sorumluluklarını eksiksiz olarak yerine getirmelerini sağlar.
Paylaş
Bugün taşının, parça parça sahip olun!
Hemen şimdi kayıt olarak hayalinizdeki eve sahip olmak için ilk adımı atabilir,
bekleme listesinde yerinizi alabilirsiniz.