04.03.2024
4dk okuma

Tapu İşlemleri İçin Gerekli Belgeler

Tapu İşlemleri İçin Gerekli Belgeler
Tapu işlemleri için gerekli belgeler, alım-satım işlemine ve yerel düzenlemelere bağlı olarak değişiklik gösterir. Ancak temel belgeler arasında, tapu sicil müdürlüğüne başvuru yapmadan önce hazırlanması gereken evraklar bulunur.
Tapu için gerekli evraklar arasında, kimlik belgesi, ikametgah belgesi, tapu harcı dekontu, satış vaadi sözleşmesi, tapu senedi veya tapu kaydı, gayrimenkulün değerini gösteren ekspertiz raporu ve emlak vergisi borcu gibi belgeler yer alır.
Bu belgeler, tapu işlemlerinin düzenli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan temel evraklardır. Yerel düzenlemeleri incelemek ve ihtiyaç duyulan belgeleri önceden hazırlamak, tapu işlemlerini sorunsuz bir şekilde tamamlamak için önemlidir.
Tapu işlemlerine başlamadan önce randevusuz işlem yapılmadığı, randevu hattından telefonla ya da e-Randevu sisteminden çevrimiçi olarak tapu randevusu alınması gerektiği unutulmamalıdır.
Ev Alırken Uzun Süren Prosedürlere Son
RUUF ile konut sahibi olurken uzun süren prosedürlerle uğraşmaz, sahibi olmak istediğiniz evde hemen oturmaya başlarsınız.
Hemen Başvur

Gerekli Evraklar

Tapu işlemleri için gerekli evraklardan detaylıca bahsedeceğiz. Böylece Tapu Kadastro Müdürlüğü’ne gitmeden önce evraklarınızı hazırlayarak zaman kaybının önüne geçebilirsiniz.
Evrak listeleri alıcı, satıcı ve tüzel kişiler için farklılık gösteriyor.

Satıcı için gerekli belgeler

 • Nüfus cüzdanını ve fotokopisi
 • Tapunun aslı ve fotokopisi
 • Belediyeden alınmış olan gayrimenkule ait vergi borcu olmadığını gösteren belge
 • Belediyeden alınmış emlak vergisi rayiç bedelini gösteren belge

Alıcı için gerekli belgeler

 • Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
 • Vekaletname
 • DASK poliçesi olmadan konut satış işlemi gerçekleştirilememektedir.
 • Evrakların eksik olması durumunda belgeler tamamlandıktan sonra tekrar başvuru yapılmalıdır.
 • Tapu harcı ve emlak vergisi ödemesi, tapu işlemlerinden önce yapılmalıdır.

Tüzel kişi tapu devir işlemlerinde gereken evraklar

Gayrimenkul alım satımlarında taraflardan birinin tüzel kişi olması durumunda Tapu Kadastro Müdürlüğü’ne verilen belgeler değişiklik gösteriyor. Bu belgeler:
 • Ticaret Sicil Memurluğunca düzenlenmiş, taşınmaz mala ilişkin satışlarda yetkinin ve yetkililerin kimlik bilgilerinin açıkça yer aldığı yetki belgesi istenir. Bağlı bulunulan müdürlükten tasdikli olarak alınan yetki belgesinin güncel olmasına dikkat edilmelidir.
 • Belediyeden alınan harca tabi rayiç değer ve vergi borcu yoktur yazısı
 • Vergi levhasının aslı ve bir adet örneği
 • Şirket adına satış vekaletname ile gerçekleşecekse vekaletnamenin aslı ile gidilmelidir.
 • Şirket yetkilisinin imza sirküleri

Veraset ilamı, miras intikali ve belgeler

Veraset ilamı, miras intikali sürecinde kullanılan önemli bir belgedir. Bir kişinin vefat etmesi durumunda, miras bırakanın varlıklarının ve borçlarının paylaşımını düzenlemek amacıyla bu belgeye ihtiyaç duyulur. Veraset ilamı, genellikle noter aracılığıyla alınan ve mahkeme tarafından düzenlenen bir belgedir. Bu belge, miras bırakanın mal varlığının mirasçılara geçişini resmileştirir ve miras intikali sürecinde kullanılır.
Veraset ilamı alındıktan sonra, mirasçılar tarafından gerekli belgeler toplanarak miras intikali işlemi başlatılır.
Miras durumlarında tapu için gerekli belgeler:
 • Nüfus Kayıt Örneği: Miras bırakanın vefat ettiğine dair resmî belge.
 • Veraset İlamı: Mahkeme tarafından düzenlenen ve mirasın paylaşımını düzenleyen belge.
 • Mirasçı Beyanı: Mirasçıların, miras bırakanın mal varlığına ilişkin beyanda bulunduğu belge.
 • Taşınmaz Mallar İçin Tapu Kaydı: Miras bırakanın sahip olduğu taşınmaz mallara ilişkin tapu kayıtları.
 • Banka Hesap Bilgileri: Miras bırakanın banka hesaplarına ilişkin belgeler.

Tapu işlem masrafları

Tapu masrafı, 2021 yılından itibaren satış bedelinin %4’ü olacak şekilde alınmaktadır. Tapu masrafı 2024 yılı için de toplamda %4 olarak alınmaktadır. Bu bedel, alıcı ve satıcı arasında eşit olacak şekilde bölüştürülmektedir.
Tapu devir masraflarında ayrıca tapu döner sermaye bedeli de vardır.
Güncel tapu işlem masraf bilgileri için Tapu ve Kadastro Müdürlüğü tahsilat sayfasına bakabilirsiniz.

2024 tapu masrafı ne kadar?

Gayrimenkul satışlarındaki tapu harcı, tapuda beyan edilen satış tutarının %4'ü oranında hesaplanarak devlete ödenir. Tapu harcı, alıcı ve satıcı tarafından eşit olarak ödenir; yani harcın %2'si alıcı tarafından, %2'si ise satıcı tarafından ödenir.
2024 yılı için tapu işlemlerinde tahsil edilen döner sermaye bedeli satışa konu olan gayrimenkulun durumuna göre değişmekte olup ortalama 1300 TL civarındadır. Döner sermaye bedeli genel olarak alıcı tarafından ödenmektedir.
Örneğin, 10 milyon TL'lik bir ev için 400.000 TL tapu harcı (200.000 TL alıcıdan, 200.000 TL satıcıdan) ve ilaveten döner sermaye bedeli ödenir.
Konut satışı için alıcı ve gayrimenkul sahibinin ibraz etmesi gereken farklı belgeler bulunur. İlgili belgeleri teslim edecek gayrimenkul sahibi ya da alıcının okuryazar olmaması durumunda yanlarında kendileri ile aynı soyadı taşımayan iki şahit getirmeleri gerekmektedir.

Tapu harcını düşük gösterirseniz ceza alır mısınız?

Tapu harcını düşük gösterirseniz ceza alırsınız. Gelir İdare Başkanlığı, alım satım işlemlerini yakından takip eder ve yakaladığı usulsüzlüklerde hem alıcıya hem de satıcıya ceza kesmektedir.

Emlak vergisinden muaf olan kişiler

Dul ve yetimler, ev hanımları, emekliler, engelliler, gaziler, şehit yakınları, işsizler, ek gelire sahip değillerse ve brüt alanı 200 metrekareyi aşmayan bir konutları varsa emlak vergisi ödemezler.
Paylaş
Bugün taşının, parça parça sahip olun!
Hemen şimdi kayıt olarak hayalinizdeki eve sahip olmak için ilk adımı atabilir,
bekleme listesinde yerinizi alabilirsiniz.