06.03.2024
5dk okuma

Emlak Alım Satım Vergisi Nedir?

Emlak Alım Satım Vergisi Nedir?
Emlak alım satım vergisi, diğer adıyla tapu harcı, bir kişinin gayrimenkul mülkiyetini devrettiği zaman ödenen vergidir. Bu vergi bir gayrimenkulün alıcı ve satıcı arasında el değiştirmesi durumunda uygulanır.
Emlak alım satım vergisi, gayrimenkulün değerine, bölgesel düzenlemelere ve yerel vergi yasalarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu vergi, emlak piyasasındaki işlemleri düzenlemek, devir işlemlerini kayıt altına almak ve kamu gelirlerini artırmak amacıyla uygulanır.
Vergi, tapu devri sırasında ödenir ve mülkü devralan tarafından karşılanır. Emlak alım satım vergisi, gayrimenkul piyasasındaki aktiviteleri düzenlemenin yanı sıra, yerel hükümetlere ek gelir sağlayarak kamu hizmetlerinin finansmanına katkıda bulunur.

Alım satım vergisi nasıl hesaplanır?

Emlak Vergisi Kanunu’na göre güncel tapu harcı alıcı ve satıcıdan alınmak üzere %2 oranındadır. Daha da detaylandırmak gerekirse toplam satış değeri üzerinden %4 oranında harç alınır.
Örneğin tapuda 5 milyon TL değerinde bir satış tutarı beyan edildiğinde 100 bin TL alıcıdan ve 100 bin TL’de satıcıdan olmak üzere toplamda 200 bin TL tapu harcı tahsil edilir.
Ev Alırken Uzun Süren Prosedürlere Son
RUUF ile konut sahibi olurken uzun süren prosedürlerle uğraşmaz, sahibi olmak istediğiniz evde hemen oturmaya başlarsınız.
Hemen Başvur

Emlak alım satım vergisini kim öder?

Alıcı ve satıcıdan eşit olacak şekilde ödeme alınır. Toplam satış değerinin %4’ü oranında vergilendirme yapılır. Herhangi aksi bir durum olmadıkça ödemeler eşit şekilde tahsil edilir.

Tapu işlemlerinde döner sermaye bedeli

2024 yılı için tapu işlemlerinde döner sermaye bedeli olan 822 TL’ye ek olarak 113 TL tutarında da ilave hizmet bedeli alınır. Toplamda 935 TL döner sermaye bedeli ödenir.
Söz konusu meblağın ödenmesi ile ilgili alıcı ve satıcı arasında bir anlaşma yoksa genelde alıcı tarafından ödenir.

Tapu harcı bedelinin düşük gösterilmesi

Tapu harç hesaplama işlemi, tapuda beyan edilen tutara göre yapıldığı için bu bedel düşük gösterildiği takdirde daha düşük tutarda tapu harcı ödersiniz. Çoğu zaman tapu alım satım işlemleri sırasında satış bedelini düşük gösterenler olmuştur. Bu işlemden kaynaklı olarak satıcının gelir vergisi kapsamında ödemesi gereken vergi de daha düşük çıkar.
Bu işlemler sonucunda ceza ödemeleriyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Gelir İdaresi Başkanlığı hem alıcıya hem de satıcıya geçmişe dönük cezalar kesilebilir. Bu nedenle satış fiyatını doğru göstermek önemlidir.

Tapu harcının düşük gösterilmesi ve değer artış kazancı vergisi

Tapuda işlem görmüş olan gayrimenkulün 5 yıl içerisinde tekrar satılması durumunda ödenmesi gereken gayrimenkul değer artış kazancı vergisi ortaya çıkar. Şayet satıcı elde ettiği karı gizlemek için satış bedelini düşük gösterdiğinde yakalanırsa hem eksik ödediği gayrimenkul değer artış kazancı vergisi tahsil edilir hem de ceza kesilir.
Satış bedelinin düşük gösterilmesi halinde alıcı da bir kısım hukuki sıkıntılar yaşayabilir. Almış olduğu gayrimenkulü birkaç yıl içinde satmak istediğinde daha yüksek oranda gelir vergisi ödemek zorunda kalabilir. Cezalardan dolayı doğru beyanda bulunmak önemlidir.

Tapu harcı ile ilgili pişmanlık dilekçesi

Gayrimenkul satış işleminde gerçeğe uygun şekilde işlem yapmayarak daha düşük oranda tapu masrafı ödeyen kişi, yetkili kişilerin durumu tespit etmesinden önce durumu Gelir İdaresi Başkanlığı'na bir dilekçe yazarak bildirebilir. Dilekçe işleme alındıktan sonra eksik ödenen tapu harcı mükellefe yasal faizi ile birlikte ödetilir. Dilekçe verildikten sonra görevlilerin tespiti durumunda ödenmesi gereken eksik tutarın % 25’i tutarındaki cezai bedel de ödenmez. Konu ile ilgili bilinmesi gereken en önemli nokta dilekçeden önce Gelir İdaresi Başkanlığı’nın durumu tespit etmemiş olması gerekir.

Tapu harcının ödenmesi

İşlem yaptığınız tapu müdürlüğünden telefonunuza bir seri numarası gönderilir. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın web sayfası üzerinden 2024 tapu harcı hesaplama ekranında ödenmesi gereken harç, damga vergisi ve döner sermaye bedelini görebilir ve işlemlerinizi kolayca halledebilirsiniz.
Tapu harcı ödemesini gösterir işlem, tapu için gerekli belgeler arasındadır.
Banka ATM’si üzerinden tapu harcı ödemesi yapan yeni ev sahibi yetişkin bir erkek

Tapu harcı hangi bankalara ödenir?

Tapu harcı, (PTT, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım Bankaları) hariç olmak üzere tüm bankaların kredi kartları ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinden ödenebilir.
Tapu harcının ödenebildiği banka şubeleri:
  • Emlak Katılım Bankası
  • Halk Bankası
  • VakıfBank
  • Vakıf Katılım Bankası
  • PTT
  • Ziraat Bankası
  • Ziraat Katılım Bankası

Kimler tapu harcı ödemez?

Ev hanımı, emekli ve işsizler, 23 bin TL'yi geçmeyen faiz, repo, fon gibi menkul sermaye iradı gelirleri hariç başka gelirleri yoksa 200 m2'yi aşmayan brüt alana sahip bir konut için emlak vergisinden muaf olurlar.
“Cumhurbaşkanı, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup on sekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, engellilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²’yi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. Bu hüküm, yukarıda belirtilenlerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır. Muayyen zamanda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında bu hüküm uygulanmaz. Geliri olmadığını belgelemenin usul ve esaslarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”
Ek bir bilgi olarak da şunu belirtmek isteriz: Kentsel dönüşüm görmüş evlerden emlak vergisi alınmadığını da vurgulamakta fayda var.

RUUF ile vergi süreçleri nasıl işler?

Sahibi olmak istediğiniz evi RUUF vasıtası ile satın alırken tüm tapu ve vergi masraflarını RUUF üstlenir. Siz evinizin %100'üne sahip olacağınız zaman ise evinizin o günkü değeri üzerinden tapu harcının sizin üzerinize düşen miktarı kadarını (%2) ödersiniz.
RUUF ile emlak alım satım işlemlerinizde uzun süren prosedürler ile uğraşmak yerine hızlı ve zamanında işleyen süreç ile dilediğiniz konuta çok daha kolay ulaşırsınız. RUUF ile konut sahibi olmak çok kolay. Sen de hemen ücretsiz başvurunu yap, hayallerini erteleme!
Paylaş
Bugün taşının, parça parça sahip olun!
Hemen şimdi kayıt olarak hayalinizdeki eve sahip olmak için ilk adımı atabilir,
bekleme listesinde yerinizi alabilirsiniz.