07.05.2024
6dk okuma

Evde Kiracı Varken Ev Satılırsa Ne Olur?

Evde Kiracı Varken Ev Satılırsa Ne Olur?
Kira hukukunda, kiracılı evin satılması durumda kiracının mağdur olmaması amaçlanmıştır. Bu durum kira sözleşmesi ile korunmaya çalışılmıştır.
Kiracı, eski sözleşmesiyle ev sahibi, kiracı ilişkisini korumaya devam eder. Yeni ev sahibi ile tekrar sözleşme imzalanmasına gerek yoktur. Yeni ev sahibinin hesap numarası ile tapunun onda olduğuna dair belgeyi iletmesi yeterlidir.
Kira hukukuna göre kiracılı evin satılması durumunda, kiracının evi hemen boşaltma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Kiracıyım, ev sahibim evi satılığa çıkarabilir mi?

Kirada oturduğunuz eviniz siz içinde yaşarken satılığa çıkarabilir. Bu durumda kiracı mağdur edilemez. Var olan kira sözleşmesi aynı şekilde devam eder.
Kiralık bir evde kiracıysanız ve ev sahibi evi satmaya karar verirse, bu durumda Türk Borçlar Kanunu'nun ilgili maddelerine göre hareket edilir. Kanuna göre, eski ev sahibi evi satacağı için kiracının evden çıkmasını talep edemez. Yeni ev sahibi ise kiracıyı evden çıkarmak için haklı sebeplere sahip olmalıdır.
Örneğin, yeni ev sahibinin kendi veya ailesinin konut ihtiyacı gibi nedenler geçerlidir. Ancak bu durumda bile, kiracıya belirli bir süre tanınır ve yasal prosedürlere uygun olarak evden çıkartılabilir.
Mevcut kira sözleşmesi, ev sahibi evi satmak istese bile aynı şekilde devam eder. Kiracının yaşamını etkilemez; bu şekilde kiracı mağdur edilemez. Evin satılacağı tarih, 6 ay öncesinden kiracıya bildirilmelidir. Böylece kiracının yeni bir yere taşınmasını planlaması için yeterli zamanı olur.

Kiracının Hakları

Ev sahibinin değişmesinden bağımsız olarak kiracının hakları şu şekildedir:
 • Kiracının hakları yasalar tarafından koruma altındadır. Kiracı, ev sahibi ile problem yaşadığında aşağıdaki maddeler aracılığıyla hakkını arayabilir.
 • Kiraya veren haklı bir nedeni yoksa kiracıyı sözleşme sona ermeden evden çıkaramaz. Haklı gerekçeler kanunla belirlenmiştir. Bahsi geçen haklı sebepler aşağıdaki başlıkta açıklanmıştır.
 • Borçlar Kanunu’nun 301. Maddesine göre; ev sahibini kira sözleşmesinin devamı boyunca mülkü nasıl kiraladı ise o şekilde tutmakla yükümlü kılmaktadır. Bu hükme göre evin tadilat masrafları tamamen mülk sahibine aittir. Kiracı mülke yapılan masrafı kendi karşılayarak kira bedelinden düşebilir. Söz konusu tadilatlarda önce ev sahibi ile anlaşmalısınız ve tüm masrafları faturalandırmalısınız.
 • Kiracı, sonradan oluşan kusurlardan kaynaklı evden yeterince yararlanamıyorsa bu kusurların giderilmesini ev sahibinden talep edebilir. Ancak burada önemli nokta bu kusurların sözleşmeden sonra ortaya çıkması veya sözleşme esnasında kiracı tarafından bilinmiyor olmasıdır.
 • Kiracı sözleşme esnasında kusurları bilerek sözleşme yaptıysa ev sahibinden bu kusurların giderilmesini ücretsiz şekilde talep edemez.
 • Kira sözleşmeleri, aksi sözleşme ile belirlenmediği taktirde sözleşmenin sona ereceği tarihten 15 gün öncesinde yeni sözleşme hazırlanmamışsa bir yıl uzar.
 • Kiraya konu olan ev, kentsel dönüşüm nedeniyle tahliye edilecekse kiracı, devletten iki kiraya kadar kira yardımı alabilir.
 • Kiracı, taşınmazı kiraladığı şekilde teslim ettiğinde depozitosunu geri alma hakkına sahiptir.
 • Geç ödenen kira için cezai işlem uygulanamaz.
 • Kiracının, kiraladığı konutun kullanıma elverişliliğinin ortadan kalkması, bunların verilen süre içerisinde giderilmemesi durumunda sözleşmeyi feshetme hakkı vardır.
 • Kira sözleşmesinde kiracı aleyhine düzenlenme yasağı vardır.
RUUF ile tüm bu dertlerinizden kurtulabileceğinizi söylesek sizce de çok güzel olmaz mı? RUUF’un parça parça sahiplik sistemi sayesinde kolay ve hızlı bir şekilde ev sahibi olabilirsiniz. Kirada yaşamak, her zam döneminde ev değiştirmek, taşınmak gibi dertleriniz olmaz. Hayalinizdeki evde yaşarken parça parça sahip olur, sahip oldukça kar edersiniz.
“0” Peşinat ile İlk Evinizin Sahibi Olun
“Ev sahibi ile anlaşamıyorum, ailem ile birlikte ev değiştirmek zorunda kalıyorum.” diyorsanız, RUUF ile dilediğiniz eve, bütçenize uygun ödeme seçenekleriyle, peşinat ödemeden taşınabilirsiniz. Kira öder gibi içinde yaşarken parça parça sahip olabilirsiniz.
Hemen Başvur

Ev sahibiyim, kiracılı evimi satabilir miyim?

Tapuda şerh yer almıyorsa evinizi içinde kiracı varken satabilirsiniz. Kiracılı evin satılmasından sonra, kiracının sözleşmesi bitene kadar evde oturma hakkı bulunuyor.
Evin satılması durumunda kiracının çıkarılmasını gerektiren durumlar, kiracının sözleşmeyi ihlal etmesi gibi haklı nedenle olabilir. Yine de bu durumların, yasal prosedürlere ve kiracının haklarına uygun şekilde yürütülmesi gerekir.

Yeni Ev Sahibinin Hakları

Yeni malik, kira sözleşmesindeki ev sahibi olur. Bu nedenle ev sahibinin kiracı hakları devam eder.
 • Barınma ihtiyacının olması.
 • Yeni malik, kiracıyı evden çıkarmak isterse taşınmazı satın aldıktan sonraki 1 ay içinde tahliye amaçlı ihtarname yollaması gerekir.
 • Kiracıya taşınmazı tahliye etmek için 6 aylık süre tanınır.
 • Malikin tahliye davasını açabilmesi için 6 aylık sürenin dolması gerekir.
 • Kiracının onay verdiği tahliye taahhütnamesi ile çıkışı sağlanabilir.
 • Kiralanan konutu sözleşmede amaçlanan kullanıma elverişli bir durumda teslim alma hakkı vardır.
Evimi Yatırım Amaçlı Almıştım, Kiracımla Anlaşamıyorum
Ev sahibisiniz ve kiracınız ile ortak noktada buluşamıyor musunuz? Kiracınıza RUUF'dan bahsedin, kira öder gibi parça parça sahiplik sistemi ile kiracınız ev sahibi olsun. Bu sayede, yatırımınız hayalinizdeki düzenli getiriyi sağlasın.
Hemen Başvur

Sıkça Sorulan Sorular

Ev sahibi ve kiracı hakları konusunda sıkça sorulan soruların cevaplarına aşağıdaki başlıklardan ulaşabilirsiniz.

Kira sözleşmesi varken ev sahibi evi satabilir mi?

Kira sözleşmesi, konutun satımına engel oluşturmamaktadır. Kiralanan konutun sahibinin değişmesi kira sözleşmesinde bir değişikliğe neden olmaz. Sözleşme aynı şekilde geçerliliğini korumaya devam eder.

Ev sahibi evi satıyorum diye kiracıyı çıkarabilir mi?

Ev sahibi evi sattığı için değil de kiracı, kira ödemelerini yapmadığı veya eve zarar verdiği için ev sahibi tarafından haklı bir sebep gösterilerek evden çıkarılabilir.

Ev sahibi evi satarsa kiracı kaç günde çıkar?

Konutun satılması durumunda ortaya çıkan kiracı haklarından birisi kira sözleşmesinin geçerliliğinin aynen devamının sağlanması olmakla beraber, yeni malikin (Borçlar Kanunu Madde 351) de bazı hakları ortaya çıkar. Yeni malikin, kiracıyı kira sözleşmesinden önce çıkarabilmesi kiraya verenin bazı koşulları ispat etmesine bağlıdır. Kiracıya konutu tahliye etmesi için 6 aylık süre tanınır.

Ev sahibi kendi oturmak için kiracıyı ne kadar sürede evden çıkarabilir?

Ev sahibi eve kendisi, annesi, babası, çocuğu veya yakın çevresi oturacaksa kiracıya tahliye davası açabilir. Bu davanın açılabilmesi için 2 önemli şart var. Bu şartlardan birincisi, mevcut kira sözleşmesinin süresinin bitmesi, ikincisi ise eve gerçekten ihtiyacının olduğunun kanıtlanmasıdır. Bahsedilen şartların sağlanması ile beraber ev sahibi ihtiyaç talebi ile tahliye davası açar. 3 ay önceden bildirmek koşuluyla 6 ay sonra kiracı evden çıkarılabilir.

Ev sahibi hangi durumlarda kiracıyı evden çıkarabilir?

Kiracı, aynı yıl içerisinde kiranın ödenmesini 2 kez geciktirirse ev sahibi sözleşmenin bitimi ile tahliye davası açabilir. Bu davanın açılabilmesi için ev sahibinin kiranın geciktiği 2 ayda da ihtar göndermesi yani kiranın geciktiğini kanıtlaması gerekir. Sonrasında tahliye davası ile ev sahibi kiracıyı çıkartabilir.
 • Ev sahibinin kendisinin ya da alt ve üst soydaki aile bireylerinden birinin gerçekten barınma ihtiyacını karşılayamadığı durumlarda kiracı evden çıkartılabilir.
 • 10 yıldan fazla süredir kirada olan kişiye tahliye davası açabilir.
 • Büyük çapta bir tadilat yapılması gerekiyorsa kiracı tahliye edilebilir.
 • Kiracı, kirayı ödemediğinde tahliye talepli icra takibine gidilir. Bu süreçte kiracıya ek süre tanınır. Ödeme yapılmazsa daha kısa sürecek olan başka bir tahliye davası açılabilir.
 • Kiracı eve gereken özeni göstermiyor ve zarar veriyorsa evden çıkartılabilir.
Paylaş
Bugün taşının, parça parça sahip olun!
Hemen şimdi kayıt olarak hayalinizdeki eve sahip olmak için ilk adımı atabilir,
bekleme listesinde yerinizi alabilirsiniz.