14.03.2024
4dk okuma

Borçlar Kanunu’na Göre Ev Sahibinin Hakları

Borçlar Kanunu’na Göre Ev Sahibinin Hakları
Ev sahibi hakları 6098 Sayılı Borçlar Kanunu ile düzenlenmiştir. Ev sahibi ve kiracı herhangi bir sorun yaşamamak adına noter onaylı kira sözleşmesi ile haklarını güvence altına alabilirler.

Kanun kapsamında ev sahibinin hakları

 • Mülkiyet Hakkı: Ev sahibi, konutun mutlak mülkiyetine sahiptir ve bu mülkiyet hakkı, kanunlar tarafından korunmaktadır.
 • Kira Bedeli Belirleme Hakkı: Ev sahibi, kira bedelini belirleme konusunda serbesttir, ancak bu belirleme genellikle yerel kira düzenlemelerine ve makul bir seviyeye uygun olmalıdır.
 • Kira Sözleşmesi Yapma Hakkı: Ev sahibi, kiracı ile yazılı bir kira sözleşmesi yapma hakkına sahiptir. Bu sözleşme, taraflar arasındaki hak ve sorumlulukları düzenler.
 • Depozito Talep Etme Hakkı: Ev sahibi, kiracıdan genellikle bir depozito talep edebilir. Bu depozito, kira dönemi sona erdiğinde oluşabilecek hasarlar için güvence sağlar.
 • Kira Artışı Hakkı: Belirli şartlar altında, ev sahibi kira bedelini kanunlarca belirlenen oranlarda artırabilir. Bu artış, genellikle belli bir süre sonra ve belirli koşulların yerine getirilmesi durumunda uygulanabilir.
 • Kiracı Kontrolü: Ev sahibi, kira sözleşmesi süresince ve belirli durumlar altında, mülk üzerinde belirli kontrolleri sürdürebilir. Bu durumlar genellikle önceden belirlenmiş sözleşme şartlarına tabidir.
 • Kiracı Değişikliği Onayı: Bazı durumlarda, ev sahibi kiracının değişikliğini onaylama hakkına sahip olabilir. Bu, yeni kiracının güvenilirliğini ve finansal durumunu değerlendirmek için yapılır.

Ev sahibinin eve ihtiyacı olması durumunda ne yapılır?

Ev sahibinin kendisi ya da bakmakla yükümlü olduğu alt veya üst soydan birilerinin eve ihtiyacı var ise kiracının tahliyesini isteyebilir.
Ayrıca ev sahibi kirada otururken kiraladığı evin kirası kendi kirasını karşılamaya yetmiyorsa da bu hakka sahiptir. Durumu kiracıya bildirdikten sonra eğer anlaşmazlık olursa ihtarname göndermesi gerekir.
Bu tip bir tahliye durumu yaşandığında 3 yıl boyunca eski kiracısından başkasına kiralayamaz.
Ev Sahibin Evden Çıkarmak İstiyorsa Konut Sahibi Olma Zamanın Geldi
RUUF’un "0" peşinat ve 15 yıla varan vade seçenekleri ile istediğiniz eve sahip olun, hemen oturmaya başlayın.
Hemen Kayıt Ol

Ev sahibi neleri karşılar?

Evde demirbaş olarak sayılabilecek eşyalarda yaşanan sorunlar veya kalıcı olan değişimlerin masrafı ev sahibine aittir. Ev sahibi sigorta ve vergi gibi giderleri de karşılar.
Evde büyük tadilat gerektiren durumlarda karşılıklı anlaşmaya bağlı olarak sonraki ayların kirasından düşülür. Örneğin cam balkon yapımı gibi.

Ev sahibi kendi gereksinimleri sebebiyle kiracıyı çıkarabilir mi?

Ev sahibinin gereksiniminin zorunlu ve gerçek olması durumunda kiracıya tahliye davası açabilir. Kiracı, tahliye taahhütnamesini kabul ediyorsa süreç çok uzamadan anlaşmaya varılabilir. Aksi halde dava sonuçlanana kadar kiracı evden çıkmama hakkına sahiptir.

Ev sahibi hangi durumlarda kiracıyı evden çıkarabilir?

 • Kiracı, kirasını ödemediğinde,
 • Ev sahibinin kendisinin ya da alt ve üst soydaki aile bireylerinden birinin barınma ihtiyacını karşılayamadığı gerçekten ihtiyacı olduğu durumlarda,
 • 10 yıldan fazla süredir kirada olan kişiye tahliye davası açabilir,
 • Büyük bir tadilat yapılacaksa kiracı tahliye edilebilir,
 • Kiracının onayladığı tahliye taahhütnamesi ile çıkışı sağlanabilir,
 • Kiracı, aynı yıl içerisinde 2 kez kirayı ödemezse ihtar gönderilerek kiracının çıkışı sağlanmaya çalışılır,
 • Kiracı kirayı ödemediği zaman tahliye talepli icra takibi başlatılır ve kiracıya süre tanınır. Bu süre zarfında ödeme yapılmadığı takdirde daha kısa sürecek olan başka bir tahliye davası açılabilir.
 • Kiracı eve gereken özeni göstermiyor ve zarar veriyorsa ev sahibi çıkışını isteme hakkına sahiptir.
 • Kiracı tahliyesi tek ve somut olmayan nedenlerden dolayı istenemez. Bu durumu da göz önünde bulundurmalı ve bir avukata danışarak nasıl yol izlenmeli konusunda bilgi almalı.

Ev sahibi en fazla ne kadar zam yapabilir?

Türk Borçlar Kanunu’na göre kira artış oranı TÜFE oranından daha yüksek şekilde kira artışında bulunamaz.
2022 yılında kabul edilen geçici kanunla, kira artış oranı için %25 üst sınırı getirildi. 1 Temmuz 2024 tarihine kadar yapılacak yıllık kira artış oranları konutlar için en fazla %25 olarak sınırlandırıldı.

Ev sahibi içinde kiracının oturduğu evi satabilir mi?

Ev sahibi içinde kiracının oturduğu evi satabilir. Bu durumda kiracı eski kira sözleşmesine göre o evde oturmaya devam edebilir.

Yeni malik kiracıyı evden çıkartmak isterse nasıl bir yol izlenir?

Yeni ev sahibi, tapunun devrinden sonra bir ay içerisinde kiracıya ihtarname göndermelidir. Eğer kira sözleşmesinin bitimine 6 aydan uzun süre varsa kiracı 6 ayda evi boşaltmalıdır.
Kiracı, belirtilen tarihlerde evi boşaltmazsa dava yoluyla evden çıkartılabilir.
Kiralanan gayrimenkulün imarı nedeniyle ya da yeniden inşası gibi onarım süreçlerinde kiracının kullanımı mümkün olmayacaksa kira sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilebiliyor.
Kira ve aidatların eksik ödendiği ya da zamanında ödenmediği durumlarda kiracının kirayı ödemediğine dair noter onaylı belgeler ile mahkemeye başvurulursa kiracının yasal yollarla evi boşaltması sağlanabilir.
RUUF ile konut sahibi olmak çok kolay. Sen de hemen ücretsiz başvurunu yap! Daha fazla hayallerini erteleme!
Paylaş
Bugün taşının, parça parça sahip olun!
Hemen şimdi kayıt olarak hayalinizdeki eve sahip olmak için ilk adımı atabilir,
bekleme listesinde yerinizi alabilirsiniz.