02.03.2023
4dk okuma

Borçlar Kanunu’na Göre Ev Sahibinin Hakları

Borçlar Kanunu’na Göre Ev Sahibinin Hakları
Ev sahibi hakları 6098 Sayılı Borçlar Kanunu ile düzenlenmiştir. Ev sahibi ve kiracı herhangi bir sorun yaşamamak adına noter onaylı kira sözleşmesi ile haklarını güvence altına alabilirler.

Kanun Kapsamında Ev Sahibinin Hakları

 • Konut sahibi kanunlar ile belirlenmiş oranda zam yapabilir.
 • Ev sahibi yasal orandaki zammı kabul etmeyen kiracıyı sözleşme bitiminde evden tahliye ettirebilir.
 • 3 kira miktarını geçmeyecek oranda depozito isteme hakkı vardır. Kiracı eve herhangi bir zarar vermişse ev sahibi bu depozitoyu, evde oluşan hasarları gidermek için kullanabilir.
 • Kiralanan mülk, kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için gerekliyse mülk sahibi, bu durumu kiracıya bildirerek evden çıkmasını talep edebilir.
 • Önceden kiracıyı bilgilendirmek koşulu ile ev sahibi, evi üçüncü şahıslara gösterip satışını yapabilir. Yeni ev sahibi, evin satışından sonra kiracıya ihtarname göndermek şartıyla 6 ay içinde evden çıkmasını talep edebilir.
 • Kiracının komşularla iyi geçinmemesi ve eve özensiz davranması gibi durumlarda kiracının tahliyesini isteyebilir. Bu gibi durumlarda ev sahibi, kiracıya ihtarname çekmeli. 30 gün içinde bu sorunların çözülmesini, aksi takdirde evin boşaltılmasını istediğini ibraz edebilir.
 • Sözleşme süresinin bitmesine 15 gün kala, aksi belirtilmedikçe sözleşme aynı şekilde devam eder.
 • Kiranın ödenemediği durumlarda, mülk sahibi ihtarname çekerek 30 gün içinde borcun ödenmesini talep edebilir. Borcun ödenmemesi durumunda ev sahibi, sözleşmeyi fesh etme hakkına sahiptir.

Ev sahibinin eve ihtiyacı olması durumunda ne yapılır?

Ev sahibinin kendisi ya da bakmakla yükümlü olduğu alt veya üst soydan birilerinin eve ihtiyacı var ise kiracının tahliyesini isteyebilir.
Ayrıca ev sahibi kirada otururken kiraladığı evin kirası kendi kirasını karşılamaya yetmiyorsa da bu hakka sahiptir. Durumu kiracıya bildirdikten sonra eğer anlaşmazlık olursa ihtarname göndermesi gerekir.
Bu tip bir tahliye durumu yaşandığında 3 yıl boyunca eski kiracısından başkasına kiralayamaz.
Ev Sahibin Evden Çıkarmak İstiyorsa Konut Sahibi Olma Zamanın Geldi
RUUF’un "0" peşinat ve 15 yıla varan vade seçenekleri ile istediğiniz eve sahip olun, hemen oturmaya başlayın.
Hemen Kayıt Ol

Ev sahibi neleri karşılar?

Evde demirbaş olarak sayılabilecek eşyalarda yaşanan sorunlar veya kalıcı olan değişimlerin masrafı ev sahibine aittir. Ev sahibi sigorta ve vergi gibi giderleri de karşılar.
Evde büyük tadilat gerektiren durumlarda karşılıklı anlaşmaya bağlı olarak sonraki ayların kirasından düşülür. Örneğin cam balkon yapımı gibi.

Ev sahibi kendi gereksinimleri sebebiyle kiracıyı çıkarabilir mi?

Ev sahibinin gereksiniminin zorunlu ve gerçek olması durumunda kiracıya tahliye davası açabilir. Kiracı, tahliye taahhütnamesini kabul ediyorsa süreç çok uzamadan anlaşmaya varılabilir. Aksi halde dava sonuçlanana kadar kiracı evden çıkmama hakkına sahiptir.

Ev sahibi hangi durumlarda kiracıyı evden çıkarabilir?

 • Kiracı, kirasını ödemediğinde,
 • Ev sahibinin kendisinin ya da alt ve üst soydaki aile bireylerinden birinin barınma ihtiyacını karşılayamadığı gerçekten ihtiyacı olduğu durumlarda,
 • 10 yıldan fazla süredir kirada olan kişiye tahliye davası açabilir,
 • Büyük bir tadilat yapılacaksa kiracı tahliye edilebilir,
 • Kiracının onayladığı tahliye taahhütnamesi ile çıkışı sağlanabilir,
 • Kiracı, aynı yıl içerisinde 2 kez kirayı ödemezse ihtar gönderilerek kiracının çıkışı sağlanmaya çalışılır,
 • Kiracı kirayı ödemediği zaman tahliye talepli icra takibi başlatılır ve kiracıya süre tanınır. Bu süre zarfında ödeme yapılmadığı takdirde daha kısa sürecek olan başka bir tahliye davası açılabilir.
 • Kiracı eve gereken özeni göstermiyor ve zarar veriyorsa ev sahibi çıkışını isteme hakkına sahiptir.
 • Kiracı tahliyesi tek ve somut olmayan nedenlerden dolayı istenemez. Bu durumu da göz önünde bulundurmalı ve bir avukata danışarak nasıl yol izlenmeli konusunda bilgi almalı.

Ev sahibi en fazla ne kadar zam yapabilir?

Türk Borçlar Kanunu’na göre kira artış oranı Kira Sözleşmesi’nde belirtilmelidir. Ülkemizde yasal olarak ev sahipleri, TÜFE oranından daha yüksek şekilde kira artışında bulunamamaktadır.
2022 yılında kabul edilen geçici kanunla, kira artış oranı için %25 üst sınırı getirildi. 1 Temmuz 2023 tarihine kadar ev sahiplerinin kiracılara yapabileceği maksimum kira artış oranı yüzde 25'i geçemeyecek.
Günümüzde ne yazık ki yasal olmayan fahiş fiyat artışlarıyla karşı karşıyayız. Dava süreçleri çok uzun süreceği için kiracılar durumu mecburen kabullenerek kalmaya devam ediyorlar.

Ev sahibi içinde kiracının oturduğu evi satabilir mi?

Ev sahibi içinde kiracının oturduğu evi satabilir. Bu durumda kiracı eski kira sözleşmesine göre o evde oturmaya devam edebilir.

Yeni malik kiracıyı evden çıkartmak isterse nasıl bir yol izlenir?

Yeni ev sahibi, tapunun devrinden sonra bir ay içerisinde kiracıya ihtarname göndermelidir. Eğer kira sözleşmesinin bitimine 6 aydan uzun süre varsa kiracı 6 ayda evi boşaltmalıdır.
Kiracı, belirtilen tarihlerde evi boşaltmazsa dava yoluyla evden çıkartılabilir.
Kiralanan gayrimenkulün imarı nedeniyle ya da yeniden inşası gibi onarım süreçlerinde kiracının kullanımı mümkün olmayacaksa kira sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilebiliyor.
Kira ve aidatların eksik ödendiği ya da zamanında ödenmediği durumlarda kiracının kirayı ödemediğine dair noter onaylı belgeler ile mahkemeye başvurulursa kiracının yasal yollarla evi boşaltması sağlanabilir.
RUUF ile konut sahibi olmak çok kolay. Sen de hemen ücretsiz başvurunu yap! Daha fazla hayallerini erteleme!
Paylaş
Bugün taşının, parça parça sahip olun!
Hemen şimdi kayıt olarak hayalinizdeki eve sahip olmak için ilk adımı atabilir,
bekleme listesinde yerinizi alabilirsiniz.