26.01.2024
5dk okuma

Kiracıların Kira Bedelinden Düşebileceği Masraflar

Kiracıların Kira Bedelinden Düşebileceği Masraflar
Kiracılar, belirli durumlar altında kira bedelinden düşebilecekleri masrafları bilmek ve bu haklarından doğru şekilde yararlanmak adına bilinçli olmalıdır. Kiralama sürecinin hem kiracılar hem de ev sahipleri için adil ve şeffaf biçimde yürütülmesine katkı sağlar.
Ev içindeki onarımlar için yapılan harcamalar, yani su tesisatı, elektrik sistemleri veya diğer temel ekipmanlardaki arızaların giderilmesi için yapılan masraflar, kiracılar tarafından kiradan düşülebilen masraflardır.
Kira sözleşmesinin başlatılması veya sona erdirilmesi sürecinde ödenen harcamaları kapsayan ev işlemleri için yapılan harcamalar da kira bedelinden düşülebilir.
Kira öder gibi ev sahibi olun!
RUUF ile istediğiniz eve peşinat ödemeden sahip olun, içinde hemen oturmaya başlayın.
Hemen Başvur

Hangi Masraflar Ev Sahibine Aittir?

Ev sahiplerine ait olan masraflar arasında büyük onarımlar yer alır. Örneğin, çatı tamiri veya bina cephelerinde yapılan büyük yenilemeler ev sahibinin sorumluluğundadır. Evin ana yapısını ilgilendiren maliyetli işlemlere yapılan harcamalar ile sigorta, emlak vergileri ve ev sahibi tarafından sağlanan temel hizmetler gibi masraflar da ev sahibinin sorumluluğundadır.

Kira Sözleşmesi ve Masraf Düzenlemeleri

Kira sözleşmeleri, kiracı ve ev sahibi arasındaki ilişkinin düzenlenmesinde temel belgelerdir. Türkiye'de kira sözleşmeleri, Türk Borçlar Kanunu ve Türk Kira Kanunu gibi mevzuatlara tabidir. Bu kanunlar, kira ilişkilerini düzenleyen temel hükümleri içermektedir.
Kira sözleşmelerinde yer alan masraf düzenlemeleri, tarafların haklarını ve yükümlülüklerini adil şekilde belirler. Sözleşme kapsamında, ev sahibine ve kiracıya ait olacak masraflar belirtilir. Onarımlar, bakım giderleri, ev işlemleri için yapılan harcamalar gibi konular, ayrıntılı olarak sözleşmede ele alınır.
Kiracının kira bedelinden düşebileceği belirli masraflar da sözleşme ile sınırlı olabilir. Bu nedenle, kira sözleşmesi detaylı olarak incelenmeli ve taraflar, haklarını ve yükümlülüklerini anlamalıdır. Örneğin kiracılar, sözleşme kapsamında belirtilen masrafları ödemenin yanı sıra, kira artışlarına ilişkin hükümleri takip etmeli ve gerektiğinde sözleşme şartlarına uygun olarak masraf düzenlemelerini değerlendirmelidirler.

Masraflar ve Kiracı Sorumlulukları

Kira sürecinde masraflar ve kiracı sorumlulukları, kira sözleşmelerinin temelini oluşturan kritik unsurlardır. Kiracılar, ev sahibinin belirlediği masrafları ödemekle yükümlüdür ve kira bedelinden onarımların yapıldığını gösteren faturaları ev sahibine ileterek ödediği ücretin kira bedelinden düşülmesini talep edebilir.

Aidat Giderleri

Aidate giderleri; ortak kullanım alanlarının bakımı, güvenliği ve genel işleyişi için yapılan harcamaları içerir. Temizlik, bahçe düzenlemesi, asansör bakımı, güvenlik görevlileri maaşları gibi kalemleri kapsayan giderler, konut sahipleri arasında eşit olarak paylaştırılır.
Aidat ödemeleri aylık veya yıllık olarak toplanır. Evde oturulan süre boyunca, aidat ödemelerinden ev sahibi ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olunur. Aidat borcu, ev sahibinden alınamadığı durumlarda, bu borç kiracıdan talep edilebilir. Bu sorumluluk, sadece kira sözleşmesi ile değil, aynı zamanda Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 22. maddesi gereği de ortaya çıkar.

Onarım ve Bakım Masrafları

Onarım ve bakım masrafları, konutun fiziksel durumunu sürdürmek ve iyileştirmek için yapılan harcamaları kapsar.
Küçük onarımlar kiracılar tarafından karşılanır. Kira sözleşmesine göre sonrasında kiradan düşülebilir. Elektrik, su tesisatı gibi temel ekipmanlardaki küçük arızalar bu kategoriye girer.
Büyük tamirat durumları ise ev sahibinin sorumluluğunda olup bina çatısı, dış cephe yenilemeleri gibi geniş kapsamlı işleri içerir. İyileştirme giderleri, kiracının talebi üzerine yapılan ve yaşam konforunu artıran değişiklikleri ifade eder. Genel bakım masrafları ise bina ve ekipmanların düzenli olarak kontrol edilip bakımının yapılmasını içerir.
Masrafların ev sahibine ait olup olmadığı kira sözleşmesine bağlıdır. Kira sözleşmelerinde ev sahibinin bina üzerindeki büyük tamiratları, kiracının ise günlük bakım ve küçük onarımları üstlendiği belirtilir. Ancak iyileştirme giderleri konusunda anlaşmazlık çıkabilir ve bu tip durumlar için sözleşmelerde net hükümler olması önemlidir.
Onarım ve bakım masraflarının adil bir şekilde paylaşılması, hem ev sahibi hem de kiracının konutun kalitesini sürdürmesine ve uzun vadeli kullanımına katkı sağlar.

Emlak Vergisi Yükümlülükleri

Emlak vergisi, mülkün değerine göre belirlenen ve belediyeler tarafından tahsil edilen vergidir. Bu vergi, mülk sahiplerine aittir.
Emlak vergisi, mülkün bulunduğu bölgenin yerel vergi politikalarına tabidir, bu nedenle vergi miktarı ve ödeme koşulları yerel yönetimlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Masrafların Kiradan Düşülme Halleri

Masrafların kiradan düşülme halleri, kiracıların belirli giderleri kira bedelinden mahsup edebilmelerine ilişkin durumları ifade eder.
Eve taşındıktan sonra meydana gelebilecek durumlar arasında tesisatın patlaması, kombinin bozulması, buzdolabının çalışmaması gibi acil durumlar, kiracının kiradan düşme hakkı kapsamında yasal koruma altındadır.
Bu tip durumlarda, kiracı, onarımların yapıldığını gösteren faturaları ev sahibine ileterek ödediği ücretin kira bedelinden düşülmesini talep edebilir.

Boya

Boya işlemleri, ev sahibinin sorumluluğunda olup kira sözleşmelerinde belirtilir. Mülk sahibinin konutun bakımını ve değerini korumasına yardımcı olurken kiracının da evi kiraladığı durumda mevcut boya durumunu korumasını sağlar.
Kiralık evlerde boya sorumluluğu, belirli koşullara göre değişebilir. Bina içi boya işleri, ev sahibine ait olmakla birlikte, kiracının sorumlu olduğu durumlar da mevcuttur. Evden çıkarken yapılan boya işlemleri ev sahibinin sorumluluğunda olup bu konu kira sözleşmesinde belirtilmiş olmalıdır. Evin içinde yaşanırken ortaya çıkan boya ihtiyaçları ise kiracının sorumluluğundadır.

Demirbaş Arızaları

Kiralık evlerde demirbaşlar, evin yapısal özellikleri ve donanımıyla ilgili unsurları içerir ve bunlar ev sahibinin sorumluluğunda yer alır. Su tesisatı, elektrik sistemi, ısıtma sistemleri gibi demirbaş arızaları ev sahibi tarafından çözülmelidir.
Kira sözleşmelerinde konuyla ilgili özel düzenlemeler olabilir. Örneğin, kiracının kasıtlı müdahalesi sonucu oluşan arızalar veya düzenli bakımın ihmali durumlarında sorumluluk kiracıya ait olabilir.
Kombi, kalorifer arızaları evin ısınma sistemini sağlayan kritik demirbaşlardan olduğu için ev sahibi bakım ve onarımından sorumlu olduğu belirtilir. Ancak kullanım hatası veya ihmal durumlarında sorumluluk kiracıya geçebilir.
Musluk yenilemesi gibi küçük demirbaşlar kiracının sorumluluğundadır. Küçük onarımların, günlük kullanım sırasında oluşan normal aşınma ve yıpranma sonucunda ortaya çıkması muhtemeldir. Kiracı, bu tür basit arızaların onarımından kendisi sorumludur.

Asansör Bakımı

Rutin kontrolleri içeren asansör bakımları aidat içeriğinde yer aldığı için kiracıya aittir. Büyük çapta bir sorun yaşandığı takdirde ev sahipleri ödemekle yükümlüdür.

Bahçe ve Dış Alan Bakımı

Bahçe bakımında peyzaj konusunda yeni bir düzenleme yapılacaksa veya havuz yapımı gibi büyük çapta değişiklikler ev sahibinin sorumluluğundadır.

Dış Cephe Boyası ve Yalıtım

Dış cephe boyası ve yalıtımı kapsayan büyük onarım ve iyileştirmeler ev sahibinin sorumluluğundadır.

Güvenlik Donanımları

Evdeki güvenlik donanımları, örneğin alarm sistemleri veya kameraların bakımı ve onarımı ev sahibine aittir.

RUUF ile Sahibi Olacağınız Evdeki Masraflar

Evinizin anahtarlarını teslim aldığınız günden itibaren (bekleme listesinden sonraki aşamada başvuru sonrası yaklaşık 15 iş günü sonra) evinizde dilediğiniz tadilat ve dekorasyonu yaptırmakta özgürsünüz. Sadece dairenin projesini değiştirecek tadilat ve dekorasyon değişikliklerinde RUUF ekiplerine danışmak ve yazılı onaylarını almanız gerekmektedir.
Paylaş
Bugün taşının, parça parça sahip olun!
Hemen şimdi kayıt olarak hayalinizdeki eve sahip olmak için ilk adımı atabilir,
bekleme listesinde yerinizi alabilirsiniz.