21.06.2024
5dk okuma

Kentsel Dönüşümde Kiracının Hakları

Kentsel Dönüşümde Kiracının Hakları
Kentsel dönüşüm, riskli yapıların yenilenmesi, kentsel estetik ve fonksiyonel iyileştirmelerin yapılması gibi kentlerin gelişimi ve yaşanabilirliği için önemli bir stratejidir. Bu süreçler, deprem gibi doğal afet risklerini azaltmak, yaşam standartlarını yükseltmek ve kentlerin sosyo-ekonomik yapılarını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilir. Ancak kentsel dönüşüm sadece binaların fiziksel olarak yenilenmesiyle sınırlı değildir. Aynı zamanda mevcut kullanıcıların, özellikle kiracıların haklarını da korumayı gerektirir.

Kentsel Dönüşümde Kiracı ve Ev Sahibi İlişkisi

Kentsel dönüşüm projeleri, şehirlerin modernizasyonu ve güvenliğinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen önemli süreçlerdir. Bu süreçte, kiracı ve ev sahibi arasındaki ilişkiler, mevcut kira sözleşmeleri ve karşılıklı haklar yeniden şekillenir. Kentsel dönüşümde, riskli yapıların yenilenmesi veya yıkılması gerektiğinde, kiracıların hakları Türk Borçlar Kanunu ve ilgili diğer yasalarla korunmaktadır
Kiracılar, kentsel dönüşüm nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldıklarında, devlet tarafından sağlanan kira yardımından faydalanabilirler. Bu yardım, kiracının yeni bir konut bulana kadar geçici bir mali destek sağlar.
Ayrıca taşınma yardımı da kiracılara sunulan bir diğer destektir. Kiracı ve ev sahibi arasındaki anlaşmazlıklar, genellikle yasal düzenlemeler ve mahkeme kararları ile çözümlenir. Kira sözleşmesi, kentsel dönüşüm sürecindeki tahliye ve yıkım işlemleri sırasında feshedilebilir ve bu durumda kiracının haklarına ilişkin yeni düzenlemeler devreye girer.
Kentsel dönüşüm sürecinde, kiracı ve ev sahibi arasında yapılacak uzlaşmalar ve anlaşma koşulları, her iki tarafın da haklarını gözeterek adil bir şekilde belirlenmelidir. Bu süreçte, kiracıların mevcut ve gelecekteki yaşam koşullarının iyileştirilmesi, kentsel dönüşümün başarısının önemli parçasıdır.

Kentsel Dönüşüme Giren Binada Kiracının Durumu

Kentsel dönüşüm kapsamında, riskli yapı olarak tespit edilen bir binada kiracıysanız, bina için yıkım kararı alındığında bu karara itiraz hakkınız bulunmaz. Yenileme çalışmaları nedeniyle yıkımı planlanan binalarda, kira sözleşmesinin sona erme tarihini öne sürerek itiraz hakkınız bulunmaktadır.
Yeni yapılan binada ise kiracılara aynı daireyi kiralama hakkı tanınmaz ancak boş kalan daireler için satın alma hakkı öncelikli olarak kiracılara verilebilir.
Kentsel yenileme projeleri, şehirlerin yenilenmesi ve deprem gibi doğal afetlere karşı dayanıklı hale getirilmesi amacıyla hayata geçirilen önemli çalışmalardır. Bu süreçte, riskli yapı olarak tespit edilen binaların yıkılması ve yerlerine yeni binaların inşa edilmesi planlanır.

Kiracının İtiraz Hakkı

Kentsel dönüşüm sürecinde kiracılar, eğer oturdukları bina riskli bulunduysa itiraz edemezler. Sadece konut sahipleri bu hakka sahiptir.
Kiracılar için sağlanan yardımlar arasında, taşınma yardımı da yer alır. Taşınma yardımı, bir defaya mahsustur. Kiracının bu yardımdan faydalanabilmesi için riskli yapıda en az bir yıl ikamet etmiş olması ve ilgili belgeleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine ibraz etmesi gerekir.
İçinde Kiracı Olduğunuz Bina Kentsel Dönüşüme mi Girdi?
RUUF ile istediğiniz eve peşinat ödemeden kira öder gibi sahip olun, içinde hemen oturmaya başlayın.
Hemen Başvur

Kentsel Dönüşümde Kira Yardımı

Kentsel dönüşüm sürecinde kiracılara kira yardımı sağlanır. Kira yardımı, kentsel dönüşüm projesi nedeniyle mevcut konutlarını terk etmek zorunda kalan kiracılara maddi destek sağlamak amacıyla uygulanır.
Bu destek, kiracıların geçici konaklama masraflarını karşılamak veya yeni konut bulma sürecinde kira ödemelerine katkıda bulunmak için verilir.
Kira yardımı, riskli yapıların yeniden inşası sırasında evlerini veya iş yerlerini kaybeden vatandaşlara sunulan finansal destektir. 2024 yılı itibariyle, kira yardımı miktarları şehirlere ve hak sahiplerinin statülerine göre değişiklik göstermektedir.
2024 yılında İstanbul’da kira yardımı aylık 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir gibi büyük şehirlerde ise 3.000 TL’den 4.500 TL’ye yükselmiştir. Diğer illerde kira yardımı 2 bin 500 liradan 3 bin 750 liraya çıkmıştır.
Kira yardımının süresi ve koşulları da farklı senaryolara göre değişebilir. Riskli yapılarda vatandaşlara 18 ay, riskli ve rezerv yapı alanlarında ise en fazla 48 ay kira yardımı verilebilmektedir. Kiracılara bulundukları ildeki iki kira bedeli kadar bir kereye mahsus ödeme yapılırken sınırlı ayni hak sahiplerine ise illerine göre değişmekle birlikte 15 bin ila 27 bin 500 lira arasında destek sağlanabilir.
Kentsel dönüşüm sürecinde kira yardımı alabilmek için gerekli belgeler ve başvuru süreçleri hakkında detaylı bilgi almak ve haklarınızı tam olarak anlamak için ilgili belediye veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile iletişime geçmek önemlidir.
Kira yardımı miktarı, kentsel dönüşüm sürecinde kiracılara sağlanan maddi destekler çeşitli faktörlere bağlı olarak belirlenir. Bu faktörler arasında dönüşüm projesinin büyüklüğü, kiracının mevcut kira bedeli, bölgenin konut kira piyasası, kiracının gelir düzeyi gibi etkenler bulunur.
Bazı yerel yönetimler, kiracılara sabit bir miktar yardım sağlarken diğerleri kiracının mevcut kira bedelinin belirli bir yüzdesini karşılamayı tercih ederler. Ayrıca kiracının geçici konaklama süresi de kira yardımı miktarını etkileyebilir; uzun süreli geçici konaklamalar için daha yüksek kira yardımı sağlanabilir. Bu şekilde, kira yardımı miktarı yerel yönetimlerin politikalarına ve dönüşüm projesinin özelliklerine göre değişiklik gösterir.

Kentsel Dönüşümde Tahliye

Kentsel dönüşüm sürecinde tahliye, mevcut yapıların yenilenmesi veya dönüştürülmesi nedeniyle kiracıların veya mülk sahiplerinin mevcut konutlarını terk etmelerini ifade eder. Bu süreç, riskli yapıların yenilenmesi, altyapı iyileştirmeleri veya şehir planlaması projeleri gibi nedenlerle gerçekleştirilir.
Tahliye süreci, kiracıların ve mülk sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde belirlenmelidir. Kiracılar kira sözleşmelerinin feshedilmesi veya alternatif barınma imkanlarının sağlanması gibi önlemlerle desteklenir. Mülk sahipleri ise mülkiyetlerini devretmek veya yeniden yapılandırmak için maddi ve hukuki destek alabilirler.
Kentsel dönüşüm sürecinde kiracılar mevcut konutlarından çıkmak zorunda kalmaları durumunda öncelikle geçici konaklama imkanlarının sağlanmasını ve bu süreçte yaşam standartlarının korunmasını talep ederler. Tahliye sürecinde kiracılar, kira sözleşmelerinin feshedilmesi, alternatif barınma imkanlarının yetersiz olması veya kira yardımı gibi konularda endişe duyabilirler.
Kentsel dönüşüm sürecinde ev sahipleri için kiracıların tahliyesi belirli yasal prosedürler ve yerel yönetim kuralları doğrultusunda gerçekleştirilir. Ev sahipleri, kentsel dönüşüm projesi kapsamında kiracılarını tahliye etmek istediklerinde, öncelikle ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak bir tahliye bildirimi gönderirler.
Bu bildirimde, kiracılara dönüşüm süreciyle ilgili bilgi verilir ve tahliye tarihine ilişkin belirli süre tanınır. Ardından, tahliye süreci yasal süreçlere uygun olarak ilerler ve gerekli koşullar sağlandığında kiracılar evlerini boşaltır. Kiracıların tahliye edilmesi, dönüşüm projesinin başarılı şekilde tamamlanması ve yeni yapıların inşa edilmesi sürecinde önemli bir adımdır.
Paylaş
Bugün taşının, parça parça sahip olun!
Hemen şimdi kayıt olarak hayalinizdeki eve sahip olmak için ilk adımı atabilir,
bekleme listesinde yerinizi alabilirsiniz.