03.03.2023
12dk okuma

Deprem bölgesinde ev satın alırken dikkat edilmesi gerekenler

Deprem bölgesinde ev satın alırken dikkat edilmesi gerekenler
Deprem, Türkiye’nin yadsınamaz önemli gerçeklerinden biri. Ne yazık ki yıllar geçse de depreme dayanıklı bina yapımları arttırılamadığı veya denetimlerin kimi zaman düzenli yapılamadığı için bu felaket ile yaşamaya devam ediyoruz.
Deprem sonrasındaki çıkan tablo hepimizi derinden etkiliyor. Çok yakın zamanda 6 Şubat’ta Kahramanmaraş ve 10 ili içeren 7.7’lik deprem ile şehirler ve bu şehirlerin sakinleri büyük hasarlar aldılar. Yapılması gereken ve alınması gereken önlemlerin hayati önem teşkil ettiğini hep birlikte yeniden öğrendik.
Sonuç olarak her bir fert ve kurum eyleme geçerek önleyici ve denetleyici adımlar atmak amacıyla hareket etmeli, bizlerde kendimizi doğru bilgiler ile donatmalıyız. Öncelikle bunun için depreme dayanıklı binalar nasıl olmalı? Bu konu hakkında bilinçlenmeye ve deprem yönetmeliğine uygun olmayan binalar nasıl tespit edilebilir öğrenmeli ve takip etmeliyiz.
Deprem dayanıklılığı; bir bina tasarımının ve inşaatının, olası bir depremde yıkılma veya hasar alma olasılığını azaltacak şekilde yapılması anlamına gelir. Depreme dayanıklı binalar, deprem sırasında yapısal hasar veya çökmeleri en aza indirgemek için özel yapısal özelliklere sahiptir. Bu nedenle bir bina tasarımının ve inşaatının deprem dayanıklılığına uygunluğu, binanın ve insanların güvenliği için çok önemlidir.
Bir binanın depreme dayanıklı olup olmadığını anlamak için şu ipuçlarına dikkat edilebilir:
 • Güncel yapı standartlarına uygun olarak tasarlanmış ve inşa edilmiş olup olmadığına bakılmalıdır. Ülkeler genellikle binaların deprem dayanıklılığına uygunluğunu belirlemek için yapı standartları belirler. Bu standartlar, binaların dayanıklılığını sağlamak için tasarım ve inşaat gereksinimlerini belirler.
 • Bina, yapısal elemanları güçlendirmek için tasarlanmalıdır. Bir binanın dayanıklılığı, yapısal elemanların güçlendirilmesi ve hasarın en aza indirilmesi ile sağlanabilir. Bu nedenle, depreme dayanıklı binalar, taşıyıcı elemanları güçlendirmek için çelik veya betonarme kiriş ve kolonlar gibi özel yapısal elemanlara sahip olabilir.
 • Bina, sağlam temellere sahip olarak inşa edilmelidir. Bir binanın sağlam temelleri, deprem sırasında binanın yerinden oynamasını önleyebilir. Temel kalitesi, binanın deprem dayanıklılığını etkileyen önemli bir faktördür.
 • Bina, doğru malzemelerle inşa edilmiş olmalıdır. Doğru malzemeler, binanın deprem sırasında daha dayanıklı olmasına yardımcı olabilir. Betonarme ve çelik, depreme karşı dayanıklı malzemelerdir ve genellikle depreme dayanıklı binalarda kullanılır.
 • Bina, yapısal olarak iyi bağlantıları olan bir tasarıma sahip olmalıdır. Bina elemanları arasındaki bağlantılar, bina elemanlarının birbirine sıkıca bağlanmasını sağlar. Bu, deprem sırasında bina elemanlarının ayrılmamasını ve hasarın en aza indirilmesini sağlar.
 • Binaya, yapısal olarak doğru bir şekilde bakım ve onarım yapılmış olmalıdır. Örneğin; çatlaklar veya hasarlı bölümler, hemen onarılmalıdır.
Yukarıdaki ipuçları, bir binanın deprem dayanıklılığını belirlemek için kullanılabilir. Ancak kesin bir değerlendirme yapmak için uzman tarafından yapılan ayrıntılı bir yapısal analiz gereklidir.

Deprem Yönetmeliğine Uygunluk

Deprem yönetmeliği, binaların depreme karşı dayanıklılığı için belirli standartlar belirler. Deprem yönetmeliğine uygun bir ev şunları içerir:
 • Sağlam temel: Deprem yönetmeliği, binanın temelinin sağlam ve yeterli boyutta olmasını gerektirir. Temel, binanın yerinden oynamasını ve devrilmesini önler.
 • Doğru yapısal tasarım: Deprem yönetmeliği, binanın yapısal tasarımının depreme karşı dayanıklı olmasını gerektirir. Bu, binanın taşıyıcı elemanlarının (kirişler, kolonlar, duvarlar vb.) ve bağlantılarının (cıvatalar, kaynaklar vb.) doğru bir şekilde tasarlanmasını ve inşa edilmesini gerektirir.
 • Depreme dayanıklı malzemeler: Deprem yönetmeliği, binanın inşasında kullanılan malzemelerin depreme dayanıklı olmasını gerektirir. Betonarme, çelik ve dayanıklı ahşap gibi malzemeler genellikle depreme dayanıklı binalarda kullanılır.
 • Düzenli bakım ve onarım: Deprem yönetmeliği, binanın düzenli bakım ve onarımını gerektirir. Binanın çatlamalar, çürükler veya diğer hasarlar için düzenli olarak kontrol edilmesi ve gerekirse onarılması gerekmektedir.
 • Deprem sonrası güvenliği sağlama: Deprem yönetmeliği, deprem sonrasında güvenliği sağlamak için belirli standartlar belirler. Bu, hasarlı binaların kullanımından kaçınılmasını ve deprem sonrası binanın güvenliği sağlamak için gereken önlemlerin alınmasını gerektirir.
 • Deprem yönetmeliğine uygunluk: Yönetmeliğe uygun bir ev, depreme karşı dayanıklılık ve güvenlik açısından daha iyi bir seçimdir. Deprem yönetmeliğine uygun olmayan bir ev, deprem sırasında ciddi hasar görebilir veya çökme riskiyle karşı karşıya kalabilir. Bu nedenle, bir ev satın alırken veya inşa ederken deprem yönetmeliğine uygunluk konusunda dikkatli olmak önemlidir.

Kullanılan Yapı Malzemeleri

Deprem yönetmeliğine uygun yapı malzemeleri, depreme karşı dayanıklı ve güvenli bir yapı inşa etmek için kullanılması gereken malzemelerdir. Aşağıda, deprem yönetmeliğine uygun olarak kullanılabilecek bazı yapı malzemeleri verilmiştir:
 • Betonarme: Deprem yönetmeliği, betonarme yapının deprem dayanımı için uygun olduğunu belirtir. Betonarme, betonun çelik çubuklarla takviye edilmesiyle oluşturulan bir yapı malzemesidir. Çelik, betonarme yapının dayanıklılığını artırır ve deprem sırasında yapının esnekliğini sağlar.
 • Çelik: Depreme dayanıklı yapı malzemeleri arasında en yaygın kullanılandır. Çelik, yapıların taşıyıcı elemanlarının üretiminde kullanılır ve depreme karşı yüksek mukavemet sağlar.
 • Ahşap: Deprem yönetmeliği, doğal afetlerde ahşap malzemenin deprem dayanımı için uygun olduğunu belirtir. Dayanıklı ahşaplar, özellikle taşıyıcı elemanlarının üretiminde kullanılmak üzere seçilir.
 • Cam Elyafı Takviyeli Plastik (GRP): GRP, depreme dayanıklı yapılar için bir diğer seçenektir. GRP, özellikle üretimi kolay ve hafif olduğu için kullanımı artmaktadır. GRP malzemeler, betonarmeye benzer şekilde takviye edilir ve deprem sırasında yapıların esnekliğini sağlar.
 • Prefabrik Yapı Elemanları: Deprem yönetmeliğine uygun olarak üretildiğinde deprem dayanımı için uygun malzemelerdir. Prefabrik yapı elemanları, fabrikalarda üretilir ve daha sonra inşaat sahasına taşınır. Bu yöntem, inşaat sürecinin hızlandırılmasına ve depreme dayanıklı yapıların üretilmesine yardımcı olur.
Deprem yönetmeliğine uygun olarak seçilen ve kullanılan yapı malzemeleri, depreme karşı daha dayanıklı ve güvenli binaların inşa edilmesine yardımcı olur.
Bina temeli

Dayanıklı Bina Temeli

Dayanıklı bir bina temeli, bina için gerekli olan dayanıklılığı ve stabiliteyi sağlayan, zeminle etkileşim halinde olan yapı elemanıdır. İyi bir bina temeli, binanın inşaat süreci boyunca oluşabilecek zemin hareketlerine ve depreme karşı dirençli olmalıdır. Ayrıca binanın ağırlığını taşıyacak kadar güçlü ve sağlam olmalıdır.
Bir bina temeli, yapılacak bina ve zemin özelliklerine göre farklı şekillerde tasarlanabilir.
En yaygın kullanılan bina temelleri:
 • Kazık temel: Kazıklar, zemindeki çökmeleri önlemek için kullanılan uzun çubuklardır. Kazık temelleri, inşa edilecek binanın ağırlığını taşıyacak kadar sağlam kazıkların zemine çakılmasıyla oluşturulur.
 • Şerit temel: Şerit temeller, bina yükünü taşıyacak bir beton şeridi üzerine oturur. Şerit temeller, genellikle düzgün ve sert zeminlerde kullanılır.
 • Plak temel: Plak temeller, bina yükünü taşıyacak geniş beton plakalarıdır. Plak temelleri, zemindeki çökmeleri önlemek için daha sıkı ve dayanıklı bir temel oluşturmak için kullanılır.
 • Radye temel: Radye temeller, bina yükünü taşıyacak geniş bir beton tabakasıdır. Radye temelleri, zemindeki çökmeleri önlemek için daha sıkı ve dayanıklı bir temel oluşturmak için kullanılır.
Dayanıklı bir bina temeli, binanın stabilitesini sağlar ve binanın çevresindeki zemine zarar vermeden yükü dağıtır. İyi bir bina temeli, zemin hareketleri ve depremler gibi doğal afetlere karşı daha dirençli bir yapı oluşturur.

Hasar Raporları

Deprem hasar raporları, deprem sonrası meydana gelen hasarları tespit etmek ve bu hasarların onarımını veya yeniden yapımını planlamak için hazırlanan resmî belgelerdir. Deprem hasar raporları, binaların yapısal durumunu değerlendirmek için kullanılan temel araçlardan biridir.
Genellikle inşaat mühendisleri veya yapısal uzmanlar tarafından hazırlanır. Bu raporlar, binaların inşaatında kullanılan malzemelerin kalitesini, yapısal özelliklerini ve depreme karşı dayanıklılık seviyelerini analiz eder. Hasarın türünü, derecesini ve olası nedenleri de raporda yer alır.
Deprem hasar raporları, binaların onarımı veya yeniden inşası için gereken maliyeti de hesaplar. Bu raporlar; sigorta şirketleri, devlet kurumları veya diğer ilgili kuruluşlar tarafından kullanılabilir.
Deprem hasar raporları, deprem sonrası toplumun güvenliği ve gelecekteki depremlere hazırlık için önemlidir.

Zemin Etüdü

Zemin etüdü, bir yapı inşa etmeden önce, yapının zemin özelliklerinin incelenmesi için yapılan bir çalışmadır. Bu çalışma, yapının güvenli, sağlam ve depreme dayanıklı olması için gereklidir. Zemin etüdü, zemin yapısının, taşıma kapasitesinin, zemin hareketlerinin ve yeraltı su seviyesinin belirlenmesine yardımcı olur.
Zemin etüdü, genellikle inşaat mühendisleri veya zemin mühendisleri tarafından yapılır. Bu çalışma, zeminlerin yapısını, içindeki kayaç, toprak ve minerallerin özelliklerini, su seviyelerini, jeolojik yapıları ve olası tehlikeleri analiz eder. Ayrıca zemin etüdü, zemin özelliklerine bağlı olarak yapılan yapıların dayanıklılığı, yapısal tasarımı ve temel yapısının uygunluğu hakkında da bilgi verir.
Zemin etüdü, yapısal projenin başlangıcında yapılması gereken önemli bir adımdır. Bu çalışma, binanın inşaatının uygun bir şekilde planlanmasına ve uygulanmasına yardımcı olur. Zemin etüdü sonuçları, binanın güvenliği, dayanıklılığı, stabilitesi ve gelecekteki depremlere karşı dayanıklılığı hakkında bilgi sağlar. Ayrıca, zemin etüdü sonuçları, inşaat maliyetlerinin hesaplanmasına da yardımcı olur.
Depreme dayanalıklı bir evin deprem sonrası içinin son hali

Bina Yaşına Göre Depreme Dayanıklılık

Bina yaşına göre depreme dayanıklılık, yapının ne kadar eski olduğuna bağlı olarak değişebilir. Yeni yapılmış binalar genellikle daha yüksek bir deprem dayanıklılığına sahiptir. Çünkü daha modern ve güçlü yapı malzemeleri kullanılarak deprem yönetmeliklerine uygun olarak inşa edilmiştir.
Eski binalar, günümüzdeki inşaat standartlarına göre daha zayıf ve daha az dayanıklı olabilir. Bu binaların inşa edildiği zamanlarda, depreme dayanıklılık hakkında bilgi eksikliği vardı ve deprem yönetmelikleri daha az katıydı. Bu nedenle, daha eski binaların depreme karşı daha hassas olduğu düşünülmektedir.
Bina yaşına göre deprem dayanıklılığı tamamen kesin değildir. Çünkü yapının inşa edildiği yere, zemin özelliklerine, yapı malzemelerine, yapısal tasarıma, yapının bakım ve onarım geçmişine ve deprem yönetmeliklerine uygun olarak inşa edilip edilmediğine bağlı olarak değişebilir.
Bu nedenle bina sahipleri ve yetkilileri, daha eski binaların deprem riskini azaltmak için gerekli önlemleri almalıdır. Bina bakımı, güçlendirme çalışmaları ve yenileme projeleri, eski binaların depreme karşı daha dayanıklı hale getirilmesine yardımcı olabilir.

1-4 Yaşındaki Binalar Depreme Dayanıklı mı?

1-4 yaşındaki binalar, modern yapı malzemeleri ve deprem yönetmeliklerine uygun olarak inşa edildiği için genellikle daha yüksek bir deprem dayanıklılığına sahiptir. Bu şartlar altında incelendiğinde bu binalar, daha eski binalara göre daha sağlam ve dayanıklıdır diyebiliriz.
Ancak bina yaşına bağlı olarak deprem dayanıklılığı kesin değildir. Yapının inşa edildiği yere, zemin özelliklerine, yapı malzemelerine, yapısal tasarıma ve bakım geçmişine bağlı olarak değişebilir. Ayrıca yapılan birtakım hatalar ya da eksiklikler deprem dayanıklılığını azaltabilir.
Bu nedenle yeni yapılmış bir binanın depreme dayanıklılığı, inşaatı yapan mühendislerin ve mimarların deprem yönetmeliklerine uygun olarak çalışmaları, bina malzemelerinin kalitesi ve bina inşaatının doğru bir şekilde yapılması gibi faktörlere bağlıdır.
Özetle, 1-4 yaşındaki binalar genellikle daha yüksek bir deprem dayanıklılığına sahip olsa da bina sahipleri ve yetkilileri, düzenli bakım ve onarım çalışmaları yaparak binaların deprem dayanıklılığını sürekli kontrol etmeli ve artırmalıdır.

5 Yaşındaki Binalar Depreme Dayanıklı mı?

5 yaşındaki binalar, modern inşaat yöntemleri ve deprem yönetmeliklerine uygun olarak inşa edildiği için genellikle yüksek bir deprem dayanıklılığına sahiptir. Ancak bir binanın depreme dayanıklılığı, sadece yaşı ile değil, yapı malzemelerinin kalitesi, inşaat sırasında yapılan hatalar ve yapının zemin özelliklerine uygun olarak tasarlanması gibi faktörlere de bağlıdır.
Bina sahipleri ve yetkilileri, 5 yaşındaki binaların deprem dayanıklılığını artırmak için bazı önlemler alabilirler. Öncelikle, düzenli bakım ve onarım çalışmaları yaparak bina malzemelerinin kalitesini ve yapısal bütünlüğü kontrol edebilirler. Ayrıca güçlendirme çalışmaları yaparak yapısal zayıflıkları gidermek ve binanın dayanıklılığını artırmak mümkündür.
Ek olarak 5 yaşındaki binaların bulunduğu bölgenin deprem riski göz önünde bulundurularak daha fazla önlem alınabilir. Deprem yönetmeliklerine uygun olarak hazırlanmış bir deprem hasar analizi yaptırarak binanın hangi kısımlarının daha zayıf olduğu ve güçlendirme ihtiyacının ne kadar olduğu belirlenebilir.
5 yaşındaki binaların deprem dayanıklılığı, doğru inşaat yöntemleri ve kaliteli yapı malzemeleri kullanılarak artırılabileceği gibi, düzenli bakım ve onarım çalışmaları yaparak da kontrol edilebilir.

10 Yaşındaki Binalar Depreme Dayanıklı mı?

10 yaşındaki binalar, modern inşaat yöntemleri ve deprem yönetmeliklerine uygun olarak inşa edildiği için genellikle yüksek bir deprem dayanıklılığına sahip olabilirler. Lakin bir binanın depreme dayanıklılığı sadece yaşı ile değil, inşaat sırasında yapılan hatalar, yapı malzemelerinin kalitesi, zemin özellikleri, yapısal tasarım gibi birçok faktöre bağlıdır.
Bina sahipleri ve yetkilileri, 10 yaşındaki binaların deprem dayanıklılığını artırmak için birkaç önlem alabilirler. Öncelikle, düzenli bakım ve onarım çalışmaları yaparak bina malzemelerinin kalitesini ve yapısal bütünlüğü kontrol edebilirler. Ayrıca güçlendirme çalışmaları yaparak yapısal zayıflıkları gidermek ve binanın dayanıklılığını artırmak mümkündür.
10 yaşındaki binaların bulunduğu bölgenin deprem riski göz önünde bulundurularak daha fazla önlem alınabilir. Deprem yönetmeliklerine uygun olarak hazırlanmış bir deprem hasar analizi yaptırarak binanın hangi kısımlarının daha zayıf olduğu ve güçlendirme ihtiyacının ne kadar olduğu belirlenebilir.
Deprem riski yüksek olan bölgelerde bulunan binaların daha sıkı bir şekilde kontrol edilmesi ve güçlendirme çalışmalarının yapılması önemlidir.

15 Yaşındaki Binalar Depreme Dayanıklı mı?

15 yaşındaki binaların deprem dayanıklılığı, bina yapımında kullanılan malzemelerin kalitesi, inşaat sırasında yapılan hatalar, zemin özellikleri ve yapısal tasarım gibi birçok faktöre bağlıdır. Bir binanın yaşı, doğrudan dayanıklılığına etki etmez.
Bina sahipleri ve yetkilileri, binanın yaşına bakılmaksızın, düzenli bakım ve onarım çalışmaları yaparak binanın dayanıklılığını artırabilirler. Örneğin; binanın çatısı, duvarları, temeli, kapıları ve pencereleri gibi bölümlerini düzenli olarak kontrol ederek hasar veya zayıflıkları tespit edip gerekli tamir işlemlerini yapabilirler. Ek olarak bina güçlendirme çalışmaları da yapılabilir. Bu çalışmalar, binanın zemin etüdü ve yapısal analizlerinin yapılması ile başlar ve binanın zayıf noktalarının tespit edilmesi ile devam eder. Güçlendirme çalışmaları, binanın zayıf noktalarını güçlendirmek, hasar riskini azaltmak ve binanın deprem dayanıklılığını artırmak amacıyla yapılır.

20 Yaşındaki Binalar Depreme Dayanıklı mı?

Binanın yaşı, doğrudan dayanıklılığına etki etmeyebilir ancak yapıda yaşa bağlı olarak zamanla çeşitli deformasyonlar meydana gelebilir.
20 yaşındaki bir binanın deprem dayanıklılığı, binanın düzenli bakımı, onarımı ve güçlendirilmesi ile artırılabilir. Binanın çatısı, duvarları, temeli, kapıları ve pencereleri gibi bölümlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi ve gerekli tamir işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Bunun yanı sıra binanın zemin etüdü ve yapısal analizleri yapılarak zayıf noktaları tespit edilip güçlendirme çalışmaları yapılabilir.
Güçlendirme çalışmaları; binanın zayıf noktalarını güçlendirmek, hasar riskini azaltmak ve binanın deprem dayanıklılığını artırmak amacıyla yapılır. Örneğin; yapısal güçlendirme teknikleri, bina duvarlarına yapılacak takviye çalışmaları, çelik konstrüksiyon uygulamaları veya betonarme eklem güçlendirmeleri gibi farklı yöntemlerle yapılabilir.
Sonuç olarak 20 yaşındaki binaların deprem dayanıklılığı, binanın yapımındaki kaliteye ve kullanılan malzemelere bağlıdır ancak yapıda zamanla oluşan deformasyonlar nedeniyle binanın güçlendirilmesi gerekebilir.

25+ Yaşındaki Binalar Depreme Dayanıklı mı?

25 yaşını geçmiş binaların dayanıklılığı, yapısal deformasyonlar ve yaşlanma etkileri nedeniyle azalmış olabilir. Binanın özellikleri, yapılan düzenli bakım ve onarım çalışmaları gibi faktörler, binanın deprem dayanıklılığını artırabilir.
25+ yaşındaki binaların güçlendirilmesi, deprem dayanıklılıklarının artırılması için önemlidir. Binanın zayıf noktaları belirlenerek bu bölgelerin güçlendirilmesi gerekebilir. Güçlendirme teknikleri arasında, duvarlara yapılan takviyeler, çelik konstrüksiyon uygulamaları, betonarme eklem güçlendirmeleri gibi farklı yöntemler yer alabilir.
Bina sahipleri ve yöneticileri, binanın deprem dayanıklılığını artırmak için belirli önlemler alabilirler. Örneğin; binanın zemin etüdü çalışmaları yapılabilir, binanın taşıyıcı sistemleri ve yapısal bileşenleri düzenli olarak kontrol edilerek hasar tespiti yapılabilir. Düzenli bakım ve onarım çalışmaları ile binanın sağlamlığı korunabilir ve deprem hasarı riski azaltılabilir.
Binanın deprem dayanıklılığını artırmak için zemin etüdü, yapısal analizler, güçlendirme çalışmaları, düzenli bakım ve onarım gibi önlemler alınarak binanın sağlamlığı korunabilir ve deprem riski azaltılabilir.
Paylaş
Bugün taşının, parça parça sahip olun!
Hemen şimdi kayıt olarak hayalinizdeki eve sahip olmak için ilk adımı atabilir,
bekleme listesinde yerinizi alabilirsiniz.